Dự án KCN ECO 7-2018 sau đây là một số hình ảnh về dự án:

Dự án KCN ECO 7-2018 sau đây là một số hình ảnh về dự án: